Förändringar på Jaros kansli

Efter att säsongen 2017 avslutats har verksamhetsledare Heidi Matinlassi beslutat gå vidare och ta emot nya utmaningar. Det här innebär att arbetsfördelningen mellan den VD som anställs och ansvarig för försäljning kommer att preciseras.

Processen att anställa en vd är i full gång och många goda kandidater har anmält sitt intresse. Styrelsens ordförande Harald Finne konstaterar att arbetet vid Jaros kansli ger en vid kompetens och breda kontaktytor vilket öppnar nya möjligheter för Jaros anställda.

Detta är positivt både för Jaro och kontaktnätet utanför Jaro. FF Jaro tackar Heidi Matinlassi för en god arbetsinsats och önskar henne lycka till i sina nya utmaningar.