Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Jaro 2025

JARO 2025 – STRATEGI FÖR FRAMGÅNG

Jaro är mer än en fotbollsförening. Vi förenar alla dem som på olika sätt brinner för fotbollen i Jakobstad och som representerar stadens starka fotbollskultur. Det är allt viktigare i dagens värld att förena, inte särskilja.

Vår vision är att vi senast 2025, då FF Jaro firar 60-årsjubileum, spelar i ligan på en ny fotbollsstadion i Jakobstad. Vi skall i huvudsak jobba med spelare från vår egen region, alltså de som kommit fram genom Jaro Junior i samarbete med Fotbollsklubbarna i regionen. Vi kommer att fortsätta vara en fostrarförening.

Inom organisationen skall vi förbättra vår interna och externa kommunikation. Vi skall synas mer i sociala media och vara mer tillgängliga för supporters och fans. Vi skall fortsätta att ta så väl hand om våra fantastiska talkokfrafter som vi kan.

Den nya stadion bör kunna vara klar år 2025. Vi vill ha en intim och kompakt arena med plats för 3000 åskådare. Läktare med tak på alla fyra sidor om planen skall ge fotbollspubliken nära fotbollsupplevelser. Den nya arenan skall vi äga tillsammans med stadens övriga föreningar. Arenan skall byggas och drivas så, att den ger minsta möjliga klimatavtryck. Allt material, inklusive konstgräsplanen, skall vara miljövänligt och hållbart från klimatsynpunkt. Vi för diskussioner med leverantörer som kan hjälpa oss bygga detta ”show case” för hur en modern fotbollsarena skall se ut.

Den tunga och långa saneringen av föreningens ekonomi kommer att avslutas. Vi kommer att sträva efter ekonomisk tillväxt genom att söka en ny huvudsponsor, undersöka möjligheter till nya affärsverksamheter samt genom att ta till vara synergieffekter av stadionprojektet.

Det är styrelsens fasta övertygelse, att denna strategi är den rätta för att föra Jaro och fotbollen i Jakobstad in i 2020-talet. Den har utarbetats i samråd med med Jaro Junior.