Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Styrelsen informerar

Som alla säkert förstår har årets styrelsemöten präglats av coronapandemin och de följder den har för världen och vårt samhälle. Vår egen verksamhet påverkas ju också starkt av pandemin.

Arbetet med den nya strategins långsiktiga planer har kommit i skuggan av de taktiska, operativa åtgärderna vi har blivit tvungna att ta ställning till på nästan daglig basis. Den 14 mars lade representationslaget tillsvidare ner all verksamhet i enlighet med Bollförbundets anvisningar. Den 20 mars beslutade Liga Jaro i enlighet med nya anvisningar att pausa verksamheten fram till den 13 juni och personalen gick på semester från den 1 april. Den 25 april inleddes samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna ledde till en generell lönesänkning med 50 %, som gäller från och med 1 maj, dock längst till och med 30 juni. Alla var överens om att denna lösning var den bästa under rådande omständigheter. Styrelsen tackar spelarna och övrig personal för den flexibilitet och det stora Jarohjärta alla visade i processen.

Till följd av kostnadsbesparingar har vi bra kontroll över vår ekonomi. Trots frågetecknen omkring 2020 års säsong har våra samarbetspartners, som lever i samma osäkerhet som alla andra, ställt upp med de stöd som vi kommit överens med dem om. Även vår publik och övriga supportrar har flitigt köpt säsongkort till en osäker, stympad säsong. I bakgrunden har aktieägare och andra intressenter gett Jaro sitt stöd. Vi är oerhört tacksamma för den lojalitet som visats.

Men de största ekonomiska utmaningarna kommer faktiskt när säsongen väl börjar, som det nu ser ut den 27 juni. För det första är det är oklart om vi får spela inför publik och i så fall hur stor den kan vara. Våra kostnader för matcharrangemangen är lika stora oavsett publikmängd. För det andra bär vi igen fulla lönekostnader från det att laget kan börja träna för fullt. För det tredje tillkommer kostnader för resor till bortamatcher och annat. Det blir tuffa matcher i sommar och höst, inte bara för laget utan även för styrelsen.

Men nu är kulan i luften igen och våren är här! Vi har en hög energinivå i styrelserummet med nya tankar och idéer. Vi har ansökt om och fått stöd från Bollförbundet samt ansökt även om andra stöd. Vi avser att ansöka om samtliga stöd för vår verksamhet som kommer att finnas tillgängliga. Med årets lotteri vill vi denna gång främja miljö och motion genom att ha en elcykel från Sportia Mattsson som huvudvinst i stället för den traditionella bilen. Cykelns värde är ca 3 200 euro. Lottpriset är i år endast 10 euro.

Vad gäller de fyra strategiska målsättningarna som skall leda oss mot vår vision JARO 2025, arbetar vi kontinuerligt med dem alla, låt vara i varierande grad. Arbetet med att förbättra spelarutvecklingen hade vi inlett redan innan strategin presenterades på bolagsstämman, då vi bland annat anställt Jimmy Wargh som tränare för JBK. Organisationsutveckling är temat för den ansökan om utvecklingsstöd, som vi gjort. Stadionprojektet framskrider enligt plan och vi är nöjda med utvecklingen här. Ekonomin jobbar vi med dagligen. Vi är ganska trygga med nuläget, men väl medvetna om de utmaningar som ligger framför oss resten av detta år och nästa.

Hoppas vi kan ses igen på Centralplan nästa månad!

Styrelsen