Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kristian Heames skall lyfta Jaro

När Niklas Vidjeskog tillträdde som tränare var det klart att uppdraget är tillfälligt och kortvarigt. Målsättningen var att snabbt påbörja en förändringsprocess tills en mera permanent lösning är klar.

Enligt denna plan övertar Kristian Heames den 28.7 ansvaret för Jaros representationslag med uppgift att fortsätta förändringsarbetet och föra Jaro tillbaka till Ligan. Vidjeskog fortsätter som assisterande tränare enligt behov.

Kristian Heames kommer från England och han har år 2003 avlagt Fil.Mag. examen i fysisk fostran vid universitetet i Loughborough. Han innehar UEFA:s A-licens. Som tränare har Heames arbetat sedan år 2000 och sedan år 2005 som egenföretagare med utveckling av unga spelare som specialitet. Sedan 2011 har tyngdpunkten i arbetet varit Finland.

Jaros styrelse motiverar sitt beslut med att Heames är van att arbeta med små finansiella resurser och med att utveckla unga spelare. I sitt arbete som tränare utgår han från att segrar uppnås via team-arbete där alla hjälper och stöder varandra både på och utanför plan.

Detta ligger i linje med de värderingar Jaro och dess styrelse företräder.

Utgångspunkten är ett 2,5 års kontrakt med klara delmål som gemensamt utvärderas.

Jakobstad 28.7 2016
Ab Liga Jaro Oy
Styrelsen