Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

FF Jaro Top 10 förening i Fotbollsfinland

FF Jaro har som tionde fotbollsförening i Finland klarat av att nå nivå 4 i Bollförbundets kvalitetssystem.

Ett mångårigt arbete för att förbättra verksamheten ligger bakom och det känns riktigt bra att Bollförbundet har noterat detta. Ett stort tack till Jaros personal, funktionärer, spelare och talkoarbetare som möjliggör att vi med begränsade medel kan ha en så högkvalitativ verksamhet”, säger Michael Östman, Jaro Juniors ordförande.

I Finland finns närmare 1000 fotbollsföreningar och av dessa är knappt 200 föreningar med i Bollförbundets kvalitetssystem. På en skala från 1 till 5 utvärderas föreningens verksamhet gällande idrottsverksamhet, ledning samt kommunikation/marknadsföring. Under flera år har Jaro klarat av nivå 4 kraven rörande lednings- och kommunikations-/marknadsföringsbiten, men snubblat på idrottsverksamheten på en punkt av närmare 40. Men i årets auditering klarade Jaro äntligen av ribban inom alla områden.

Jaro Juniors tidigare ordförande Kenneth Mörk och juniorutvecklingschef Mats-Erik Käld var i tiderna primus motorer för att föreningen gick med i kvalitetssystemet och följande ordförande Thomas Käldström drev på utvecklingen av verksamheten enligt premisserna. I Jaros organisation är det juniorerna som svarar för auditeringen för hela organisationens räkning, i förhållande till Bollförbundet.

Bollförbundet ser även FRJ (Fotbollsregionen Jakobstad) som ett modellområde för regionalt fotbollssamarbete, samt på vilket sätt Jaro hanterar sin roll som drivande förening inom samarbetet. FRJ är ett samarbetsorgan för TUS, HBK, NIK, PeFF, Esse IK, LBK, United och Jaro, som strävar till att utveckla juniorfotbollen i regionen. Inom FRJ finns totalt ca.1400 unga fotbollsentusiaster.