Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

FF Jaro utsedd till Årets förening inom Bollförbundets västra region

Bollförbundet har utsett FF Jaro till Årets förening inom den västra regionen

Efter att Bollförbundets nya organisationsförändring trätt i kraft hör FF Jaro till den västra regionen. Regionen sträcker sig från Åbo i söder till Karleby i norr och Tammerfors i öster. Året 2020 var det första verksamhetsåret efter organisationsförändringen och det är också första gången som förbundet premierar föreningar regionvis. Premieringen sker idag 6.2 när Bollförbundet anordnar ett landsomfattande virtuellt event avsett för föreningarnas operativa personal och klubbledningen. Under eventet presenteras också “Case Jaro” utifrån synvinkeln strategisk ledning av en förening.

Det finns två kriterier för att utses till Årets förening :

1. Den valda föreningen måste finnas med i Bollförbundets kvalitetssystem

2. Föreningen skall ha utvecklat sin verksamhet

Kari Pansio, ordförande för Västra regionens föreningsverksamhet, motiverar valet på följande sätt:

– Vi har bakom oss omvälvande år och speciellt idrottsföreningarna har drabbats hårt. En del föreningar har trots alla utmaningar ändå lyckats utveckla verksamheten. FF Jaro har redan under lång tid utfört ett  målmedvetet och systematiskt utvecklingsarbete och resultaten har inte uteblivit och bl.a. uppnådde föreningen 2020 nivå 4 inom alla delområden i kvalitetssystemet. FF Jaro skiljer sig från andra föreningar eftersom föreningen, om man ser till resurser och verksamhetsomgivning, konstant överpresterar, vilket tyder på att det är en fantastisk förening med kunniga funktionärer. Därför utsågs FF Jaro till den första Årets förening inom bollförbundets västra region. Vi gratulerar till ett fint arbete!

FF Jaros hela organisation vill för sin del tacka såväl de som utsett föreningen till pristagare som de egna föreningsaktiva för deras långsiktiga och engagerade arbete för att utveckla föreningen. Det känns bra att vår starka fotbollskultur och vårt kunnande även uppmärksammas nationellt.