Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ett betydande samarbetsavtal mellan FF Jaro och UPM

FF Jaro och en av nejdens största arbetsgivare, UPM-Kymmene Oyj, har kommit överens om ett för föreningen mycket betydande samarbetskontrakt för 2019. UPM fortsätter som en av Jaros huvudsponsorer och stöder därmed på ett betydande sätt föreningens målsättning att bli ännu mer konkurrenskraftig nästa sommar. I och med samarbetet kommer UPM också på ett synligt sätt framträda på Jaros speldräkter och under säsongens matchevenemang. Avtalet innebär också att juniorverksamheten stöds mera än tidigare.

”Det nya avtalet med UPM betyder mycket för oss. Det är fråga om en av Jakobstads största arbetsgivare och en mångårig samarbetspartner. Avtalet som nu slutits innebär betydande fördelar för båda parter och stöder bra den linje som vi redan tidigare tillsammans byggt upp. Under vintern har företagen på ett fantastiskt sätt kommit med för att stöda föreningens strävan att bygga upp ett slagkraftigt lag inför nästa säsong”, säger marknadsföringsansvarige Jonas Emet.

” Den lyckade årskortskampanjen har också gett mycken positiv energi för föreningsarbetet och det tillsammans med den positiva känsla som finns i samband med lagbygget bidrar också till att öka intresset hos sponsorerna, eftersom vår produkt är bättre än tidigare och på många sätt intressantare”, fortsätter Emet.

”Vi är verkligen glada att ytterligare kunna fördjupa vår mångåriga samarbete med FF Jaro och på så vis var med och bidra till att den lokala idrotten blir ännu livskraftigare och därmed även öka välmåendet i hela regionen”, säger Simon Fagerudd, direktör för UPM Jakobstads Integrat.