Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ab Liga Jaro Oy:s ordinarie bolagsstämma

Kallelse till Ab Liga Jaro Oy:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Ab Liga Jaro Oy kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdag 29.1.2019 kl. 19.00 i auditoriet vid Jakobstads Gymnasium. Bolagsstämman behandlar i bolagsordningen angivna ärenden. Välkomna!