Ab Liga Jaro Oy undviker permitteringar

Ab Liga Jaro Oy har kommit överens om tillfälliga lönesänkningar med spelarna och den övriga personalen. Lönesänkningarna är 50 % och överenskommelsen gäller under tiden 01.05 - 30.06.2020.

Samarbetsförhandlingarna förlöpte mycket bra och alla parter var snabbt eniga om att överenskommelsen är en bra lösning under rådande omständigheter. Genom denhär åtgärden kan permitteringar undvikas. Om lagets verksamhet kan upptas normalt enligt Bollförbundets direktiv före utgången av juni, så avbryts också lönesänkningarna vid den tidpunkten.