Jarofamiljen


Så här blir en del av Jarofamiljen
- Fyll i teckningslistan
- Skicka in den via e-post till adressen office@ffjaro.fi eller skicka den till FF Jaros kansli (Södermalmsgatan 20, 68600 Jakobstad)

Mer info om aktieemissionen fås genom att ta kontakt via office@ffjaro.fi.