Jaro 2025

Jaro 2025 - Strategi för framgång

Jaro är mer än en fotbollsförening. Vi förenar alla dem som på olika sätt brinner för fotbollen i Jakobstad och som representerar stadens starka fotbollskultur. Det är allt viktigare i dagens värld att förena, inte särskilja.

Vår vision är att vi senast 2025, då FF Jaro firar 60-årsjubileum, spelar i ligan på en ny fotbollsstadion i Jakobstad. Vi skall i huvudsak jobba med spelare från vår egen region, alltså de som kommit fram genom Jaro Junior i samarbete med Fotbollsregionen Jakobstad, FRJ. Vi kommer att fortsätta vara en fostrarförening.

Spelarutvecklingen är av central betydelse i vår strategi. Vi har knutit JBK starkare till oss och gett klubben en klarare roll i trappstegsmodellen. Med Jimmy Wargh som tränare för JBK och Walter Moore för Jaro U23 får vi en enhetligare syn på träningsinnehåll och möjliggör smidigare spelartrafik mellan JBK, Jaro U23, B-juniorerna och representationslaget.

Inom organisationen skall vi förbättra vår interna och externa kommunikation. Vi skall synas mer i sociala media och vara mer tillgängliga för supporters och fans. Vi skall fortsätta att ta så väl hand om våra fantastiska talkokfrafter som vi kan.

Den nya stadion bör kunna vara klar år 2022-23. Vi vill ha en intim och kompakt arena med plats för 3000 åskådare. Läktare med tak på alla fyra sidor om planen skall ge fotbollspubliken nära fotbollsupplevelser. Den nya arenan skall vi äga tillsammans med stadens övriga föreningar. Arenan skall byggas och drivas så, att den ger minsta möjliga klimatavtryck. Allt material, inklusive konstgräsplanen, skall vara miljövänligt och hållbart från klimatsynpunkt. Vi för diskussioner med leverantörer som kan hjälpa oss bygga detta "show case" för hur en modern fotbollsarena skall se ut.

Den tunga och långa saneringen av föreningens ekonomi kommer att avslutas. Vi kommer att sträva efter ekonomisk tillväxt genom att söka en ny huvudsponsor, undersöka möjligheter till nya affärsverksamheter samt genom att ta till vara synergieffekter av stadionprojektet.

Det är styrelsens fasta övertygelse, att denna strategi är den rätta för att föra Jaro och fotbollen i Jakobstad in i 2020-talet. Den har utarbetats i samråd med med Jaro Junior.